Бобов ДолДупницаНачалоСапарева Баня

Необичаен ръст на регистрациите по настоящ и заявленията за гласуване по настоящ адрес в три села в региона

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“(ГРАО) към МРРБ са извършили анализ на адресните регистрации при изтичане на срока за регистрация за гласуване по настоящ адрес за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Докладът на ГРАО е установил необичайно голям брой регистрации по настоящ адрес и искания за гласуване по настоящ адрес в малки населени места.

В рамките на процеса по подготовка на избирателните списъци е констатирано, че в общо 343 населени места, в които се избира кмет на кметство, има необичаен ръст на регистрациите по настоящ адрес и съответно на заявленията за гласуване по настоящ адрес.

Посочените в доклада населени места в общия случай представляват кметства, в които избирателите избират кмет на кметство, като при такъв висок процент на допълнителни лица в избирателите списъци, това би променило сериозно изборните резултати в тези населени места, и в случай, че регистрациите им са незаконосъобразни, би било повод за тяхното обжалване. Няколко села от регионите на Дупница, Сапарева баня и Бобов дол са определени като рискови.

В дупнишкото село Баланово например общо новорегистрирани по настоящ адрес са 77, Искания за гласуване по настоящ адрес 63, население с избирателни права 302.

В бобовдолското Мало село населението с право на глас са 248, новорегистрирани по настоящ адрес са 32, искания за гласуване по настоящ адрес са 42.

В в община Сапарева баня също има едно населено място, което попада в категория рисково – това е с. Ресилово, където населението имащо право на глас е 1 077, новорегистрирани по настоящ адрес са 67, 123 са исканията за гласуване по настоящ адрес.

Предвид малкото оставащо време до местните избори, регионалният министър е сигнализирал министър-председателя за констатираната тенденция, както и за законовите разпоредби, според които от правомощията на областните управители е последваща проверка по обстоятелствата.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments