„Нова възможност за младежка заетост“

18 безработни младежи ще започнат работа в Община Гоце Делчев по проект „Нова възможност за младежка заетост“, който се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Програмата осигурява на младите хора стажуване в рамките на 6 месеца. Кандидатите за свободните работни места могат да подават своите заявления за участие в програмата в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Гоце Делчев. Условието към тях е да са на възраст до 29 год., да имат завършено висше образование /минимум бакалавър/ и да не са работили преди това по специалността.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments