ДупницаНачалоПолитика

Нова Наредба за условията и реда, касаещи общинските дружества предстои да бъде разгледана и гласувана от ОбС Дупница

Два са новите моменти в предложената за обсъждане Наредба за условията и реда, касаещи общинските дружества. Едната касае промяната на възможността да се отдават без търг или конкурс, в предишната Наредба е имало такава възможност да се отдава с решение на ОбС, сега тя отпада, като по този начин Наредбата се синхронизира със Закона за общинската собственост. Промените обаче ще влязат в сила едва след нова година.

Другата съществена промяна се отнася до възнагражденията на управителите на общински дружества. Предлага се тя да бъдат в размер от две до 5 минимални работни заплати за страната за текущата година, като не може да надвишава заплата на кмета на общината. Какви ще бъдат конкретните заплати на управителите ще бъде разписано в отделно решение на местния парламент. Досега възнагражденията на управителите би трябвало да се определят съгласно механизъм за формиране на възнагражденията в зависимост от стойността на материалните дълготрайни активи, отчетената средна работна заплата за страната и финансовия резултат за предходната година. Този механизъм обаче не е бил приложим. Още преди няколко години беше повдигната темата за промяна на начина на формиране на възнагражденията на управителите, но до промяна и решение не се стигна.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments