Гоце ДелчевНачалоОбщество

Нова процедурата за действие при бомбена заплаха

В новата „Процедура за действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора се посочва, че не се предприемат мерки за извеждане на хора от сградата при отсъствие на изоставени съмнителни предмети, пакети, багажи и/или други възможни компоненти на взривно устройство. Протоколът за действие се състои от 25 точки. В него се казва, че всяка заплаха се приема за истинска. Също така се посочва, че той не се прилага след оценка от компетентните държавни органи на естеството и източника на заплаха и след разпореждане на главния секретар на МВР или ръководителя на службата за сигурност, отговаряща за обекта. При заплаха за бомба веднага се уведомяват органите на реда чрез позвъняване на спешния телефон 112. Пристигналите на място полицаи дават разпореждания и указания какво следва да се направи, се казва още в документа и се посочва, че предварително определени служители в съответния обект правят съвместен оглед с дошлите на място представители на МВР. При заплаха за взривно устройство служителите на обекта трябва на правят „бърз оглед” на помещенията и площите, в които се намират, за наличие на пакети, предмети или багаж със съмнение за взривно устройство. При установяване на съмнителни предмети „незабавно се извеждат намиращите се в близост до тях хора”, като се осигурява безопасен периметър около предмета до пристигане на полицията. В случай, че ръководителят на обекта откаже извършването на проверка за наличие на взривно устройство и/или откаже извеждането на хората от обекта, на същия се съставя акт за неизпълнение на полицейско разпореждане.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments