Нови правила в работата на “Общински приют за безстопанствени кучета”

Вътрешни правила за работа на Общинския приют за безстопанствени кучета утвърди кмета на общината. Те вече са публикувани в сайта. Правилата не се гласуват от ОбС, така, че те вече са в сила.

Изработването на подробни правила за работа в Общинския приют за безстопанствени кучета се прави след сигнали на доброволци и неправителствени организации и извършена проверка след това от институциите за условията, в които се гледат животните и отношението към тях, както и липсата на достатъчно време за посещение от страна на доброволците.

С писмо от 22 август тази година са изпратени вътрешните правила до ОДБХ за проверка, направени са корекциите препоръчани от тяхна страна и правилата са съгласувани с кмета на общината – обясниха от пресцентъра. Сред основните промени е увеличаване на екипа с 1 бр – “Управител”, тъй като проверката е установила, че д-р Ангел Ангелов, всъщност не е управител на приюта, а управител само на ветеринарно-медицинската лаборатория. Предстои обявяването на конкурс за назначаването на управител, като той трябва да бъде назначен в срок до 24 ноември, заявиха в допълнение от пресцентъра.

До 24 октомври пък е поставеният от ОБДХ – Кюстендил срок за изграждане на помещение за болни и наранени животни и за животни, излезли от анестезия, което към момента е в процес на изпълнение увериха от администрацията.

Удължава се часовото време за посещение на граждани, доброволци, НПО от 2 часа на 6 часа (всеки делничен ден от 11,30 до 17,30 часа) , посещения ще могат да се правят и събота от 11,30 до 17,30 часа с изключение на празничните дни. Определеното време за индивидуален престой на външни лица е до 60 мин.

Служителите, непосредствено полагащи грижи за животните са на пряко подчинение на директора на общинското предприятие „ПОТОП“. Всички служители на приюта, преминават курс за „Хуманно отношение и защита на животните“ се посочва в правилата.