Нови условия към фирмата по сметосъбиране в Дупница

Нови условия са заложени като задължение към фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване, която община Дупница ще избере да чисти в следващата една година. Днес беше отворена офертата на единственият кандидат в процедурата, предстои комисията да изготви протокол.