/обновена/Ново забавяне на проекта за Интегриран градски транспорт

Дългоочаквания проект за Интегриран градски транспорт на Дупница продължава да е в застой. Със свое решение Комисията за защита на конкуренцията определи да наложи временната мярка „спиране на процедурата“. Така продължава да няма яснота кога ще се проведе процедурата по избор на фирма, която да реализира проекта.

Комисията за защита на конкуренцията е счела, че искането на „Български енергийни партньори“ за налагане на временната мярка „спиране на процедурата“ по отношение на обществената поръчка за избор на изпълнител на проекта за Интегриран градски транспорт на Дупница е основателно. На 9 страници са описани най-малко 7 мотива посочени от жалбоподателя, станали причина за обжалването на процедурата. Жалбата е входирана на 3 юли, производство е образувано на 26 юли, на 11 август е публикувано определението, като има 3 дни за обжалване. Това обаче води до ново забавяне. Според жалбоподателя спирането на процедурата няма да увреди обществените интереси, нито интересите на възложителя, напротив ще допринесе за законосъобразното разходване на парични средства. Там се посочва още, че община Дупница е трябвало да предвиди необходимото технологично време за провеждане на процедурата. Офертите трябваше да бъдат отворени още на 13 юли. Крайният срок за изпълнение на дейностите е 26 февруари 2019 г.

По-късно през деня стана ясно, че поръчката ще бъде прекратена и обявена отново, но с нанесените корекции.

Същевременно кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев се е срещнал със зам.министъра на МОСВ Николай Кънчев. Два от поводите за срещата е желанието на Община Дупница да осигури финансиране за подмяна изцяло на канализацията в жк. Бистрица, както и за този по улиците попадащи в проекта за “Интегриран градски транспорт”. “Входирали сме исканията си за безвъзмездно финансиране на двата проекта през ПУДООС. За жк.Бистрица сумата е в размер на около 5 млн.лв, а за канала по Интегриран градски транспорт е в размер на около 1,2 млн лева“ съобщиха от пресцентъра след срещата. Николай Кънчев е запознат с необходимостта от това финансиране, за да бъде подменена напълно подземната инфраструктура. Темата продължава и на 15 август, когато общинското ръководство има среща в София с ПУДООС.

Причина за забавянето на ремонтните дейности за подмяна на водопровода в жк Бистрица и ул. Жива вода е именно изчакването на отговор за осигуряване на средства за подмяна на канализацията в най-големия квартал. За подмяната на водопровода, Община Дупница вече осигури безвъзмездно 1 млн.лв. , като има избрана фирма изпълнител. Община Дупница има избран изпълнител и за надземната инфраструктура, като в момента тече срокът за обжалване. От администрацията напомниха, че едни от най-разбитите улици като “Отец Паисий”, “Венелин”, “Георги Икономов” , известна като “Бригадирска”, “Велико Търново”, “Бузлуджа”, “Седма Рилска дивизия” и други попадат в обхвата на проекта за Интегриран градски транспорт.