Ново начало на туризма в Югозападна България и Източна Македония

С туристически форум в град Берово, Македония завърши изпълнението на проект „Устойчиво развитие на туризма – актив за трансгранично сближаване и просперитет“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Македония. Над 100 представители на туристическия бизнес, НПО, културни институции и общини от Югозападна България и Източен регион на Македония взеха участие в събитието и презентираха свои продукти и услуги. Домакин на аналогичен туристически форум преди седмица беше и Благоевград.

Близо 400 човека, представители на целевите групи от двете страни на границата, бяха обхванати по време на изпълнението на проекта през последните 15 месеца, отчитат партньорите от двете съседни държави – сдружение „На фокус“ – България и сдружение „Лешки“ – Македония. Създадени бяха два регионални туристически маршрута от двете страни на границата, които представят непознати до сега обекти и дестинации в двата района. Тези два нови маршрута, наред с безбройните възможности за туризъм, които предлага пограничния регион, могат да бъдат видени на специално създадена по проекта он-лайн платформа. Управлението и поддържането на платформата ще бъде споделено между общините и туристически организации и фирми, работещи в пограничния регион. За тази цел, по време на два уебинара – по един от всяка страна на българо-македонската граница, бяха обучени близо 60 администратори, които да направят работата с платформата лесна, удобна и полезна.

За стимулиране на младежи и уязвими групи от селските райони в България и Македония, желаещи да стартират собствен бизнес или да започнат работа в туристическия сектор, бяха проведени и две обучения за екскурзоводи и аниматори. Отделно от това, вече работещи в туристическия бранш бяха включени в семинари в Мелник и Берово на тема „Развитие на предприемачеството в туризма“ и „Използване на ИКТ за развитие на туристическия бизнес и работа в мрежа“.

Като част от постигане на основната цел на проекта, а именно устойчиво развитие на туризма и повишаване на конкурентоспособността в тази сфера, беше подписан и Меморандум за партньорство между организации и институции, работещи в тази сфера на територията на Югозападна България и Източен регион на Македония. След като в Благоевград 30 организации подписаха документа, в Берово нови 17 кметове, представители на сдружения, НПО и туристическия бизнес се присъединиха към мрежата за развитие, представяне и популяризиране на доброто лице на туризма от двете страни на границата.

Надяваме се, че с изпълнението на този проект сме направили пограничния регион между България и Македония по-желан за туристите. Защото безброй са обектите от двете страни на границата, които са непознати за широкия поток от пътешественици, а наистина си заслужава да бъдат посетени. Вярвам, че с този проект допринесохме и за това, заетите в туризма да бъдат по-конкурентоспособни, по-уверени, по-знаещи и по-предприемчиви“, коментира председателят на сдружение „На фокус“ Янислава Вангелова.