Нов конкурс за управител на болницата на 16 януари

В средата на месец януари 2018 година ще бъде направен нов опит за избор на управител на общинската болница в Дупница. За 16 януари ще бъде насрочен поредния конкурс. Решението ще се вземе на заседание на ОбС този петък. От докладната става ясно, че председателя на ОбС Емил Гущеров предлага да бъде избран и назначен прокурист за срок от 1 година. Дружеството ще се представлява от управителя и прокуриста заедно, а възнаграждението му ще бъде в размер на 1497 лв. Толкова е и възнаграждението на управителят на лечебното заведение. В мотивите в докладната записка се посочва, че болницата се управлява продължителен период от време от лице, което не може да спечели конкурса за възлагане на управлението на лечебното заведение. В същото време то е в изключително затруднено финансово състояние, което предполага необходимостта от предприемане на спешни мерки, свързани с управлението на дружеството и извършване на промени за неговата финансова стабилизация. Такива мерки са избор на прокурист на лечебното заведение за период от една година и сключване на договор за търговско управление. Подобна практика се прилага и в други общински лечебни заведения, изправени пред трудността за избор на управител след провеждане на конкурс се посочва в докладната записка. Дали ще бъде назначен такъв ще решава ОбС .