Нов конкурс за управител на МБАЛ “Св. Иван Рилски”

Темата за общинската болница отново даде повод за коментари на първата сесия след ваканцията на ОбС Дупница. Иначе в основата си докладната записка касаеше прекратяване на конкурса за управител и обявяване на нов, тъй като и двамата кандидати в предишната процедура получиха ниски оценки. Конкурсът ще се проведе на 17 октомври, комисията ще е 5-членна, като вместо Радослав Гайдарски, предложен от БСП, който така и не успя да се включи в предишната комисия застава Станислав Павлов.