Нов конкурс за управител на приюта за кучета

Община Дупница обявява повторен конкурс за възлагане управлението на общински приют за безстопанствени кучета към Община Дупница. След провеждането на първия конкурс, бе избран Управител, който впоследствие се отказа. От община Дупница изпратиха искане до ОБДХ за удължаване на срока за провеждане на нов конкурс. Кандидатите трябва да внесат в деловодството на администрацията мотивационно писмо за участие, документи за завършено висше образование, специализации и квалификации (при наличие на такива), медицинско свидетелство, включително заверено от психиатър, свидетелство за съдимост и автобиография. Крайният срок за подаване на документите е 17 часа на 15 януари 2018 година. Припомням, че назначаването на управител е едно от предписанията дадени на община Дупница, след поредица от проверки от страна на институциите, имащи отношение към проблема.