ДупницаНачало

Няма да увеличават данък сгради и такса смет в Дупница

Данък сгради и такса смет в община Дупница остават на същите нива както и тази година. Увеличение няма да има. Това обяви зам.кмета на община Дупница Олга Китанова. Тя обясни, че дори и да бяха увеличили данък сгради и такса смет, няма да може да се компенсира нарастващата сума за сметосъбиране и сметоизвозване. Освен това се очаква през 2024 година да се приеме нова методика за плащане на услугата и при всички случай ще се наложат промени. Олга Китанова посочи, че ако за 2020 година разходите за сметосъбиране и сметоизвозване са 3 341 000 лв., то план-сметката за 2023 година е 6 442 000 лв.

При тези разходи, приходите за 2021 и очакваните за 2022 година са в размер на около 2 600 000 лв. Китанова увери, че качеството на услугата няма да се влоши и въпреки трудностите графика за извозване на отпадъци няма да се променя.

Олга Китанова посочи, че ще компенсират запазването на нивата на данък сгради и такса смет с намаляване на разходите от капиталовия списък, освен това са направени постъпки за намаляване сметките за ел.енергия. В тази връзка вече са закупени и е започнало монтирането на 400 датчици на уличните лампи, като с това се очаква намаляване на сметките за улично осветление. „Уличното осветление категорично няма да го спираме“ заяви Китанова. Тя допълни, че има интерес от частни инвеститори да наемат покривите на общински сгради за изграждане на фотоволтаични централи, като те ще предоставят част от произведения ток на община Дупница. Засега интереса е към училища, детски градини и болницата.

Олга Китанова заяви, че детските градини и училищата няма да имат проблем с отоплението през зимата. „Не бихме позволили децата да бъдат на студено през зимата“ заяви зам.кмета.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments