Гоце ДелчевНачалоОбщество

Областен информационен център Благоевград с открити приемни в Пиринско

Информационна кампания за представяне на актуални процедури по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони стартират експертите на Областен информационен център – Благоевград. В периода 03-10 септември жителите на 9 общини в Пиринско ще могат да получат информация за възможностите за кандидатстване за европейско финансиране. Поради продължаващата усложнена епидемиологична обстановка във връзка с разпространението на Ковид-19 срещите ще се провеждат на открито на мобилен информационен щанд. Освен актуална информация и безплатни консултации на заинтересовани граждани, на мобилните щандове експертите ще предоставят и рекламни материали за ОП и ПРСР. Акцент на кампанията са мерките, финансирани със средства от европейските фондове за преодоляване на последствията от пандемията Ковид-19. До 30 септември стопаните от сектор „Животновъдство“ могат да кандидатстват за финансиране на проекти по процедура Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“. Процедурата е по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014- 2020 г. Минималният размер на допустимите разходи е 29 337 лв., а максималният – 977 900 лв. 18 септември пък е крайният срок за кандидатстване по  подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”от ПРСР 2014- 2020 г. Одобрените кандидати ще получат до 80% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като минималният размер на допустимите разходи е 2 444,75 лв., а максималният – 48 895 лв. Активна за подаване на проектни предложения е и процедура BG06RDNP001-5.002 – по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Размерът на финансовата помощ по нея е до 100% от общия размер на допустимите разходи. Максималният размер на допустимите разходи е 955 800 лв., а крайният срок – 20 октомври. До 21 септември 2020 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане и по две процедури по подмярка 21.1 за извънредно временно подпомагане за земеделските стопани по време на Ковид. Заявленията по тези подмерки ще се приемат в общинските служби по земеделие. Откритите приемни по места ще се проведат при следния график:3 септември 2020 г. от 10:00 до 12:00 ч., на централния площад в гр. Кресна; 3 септември 2020 г. от 13:00 до 15:00 ч., на площада пред сградата на Общинска администрация в с. Струмяни;4 септември 2020 г. от 11:00 до 13:00 ч., на площада срещу сградата на Общинска администрация в гр. Сатовча; 8 септември 2020 г. от 11:00 до 13:00 ч., на площада срещу сградата на Общинска администрация в с. Гърмен; 8 септември 2020 г. от 14:00 до 16:00 ч., на площада пред сградата на Общинска администрация в гр. Хаджидимово; 9 септември 2020 г. от 11:00 до 13:00 ч., в градинката пред Минералната баня в гр. Добринище; 9 септември 2020 г. от 14:00 до 16:00 ч., на площада пред сградата на Общинска администрация гр. Разлог; На 10 септември 2020 г. от 11:00 до 13:00 ч., на площада пред сградата на читалище “Георги Тодоров-1885” – гр. Белица; На 10 септември 2020 г. от 14:00 до 16:00 ч., на площада пред сградата на читалище “Светлина-1907” гр. Якоруда.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments