Начало

Областният кризисен щаб проведе заседание във връзка с изпълнение на Плана за временна закрила в Кюстендилска област

Заседание във връзка с изпълнение на Плана за временна закрила в Кюстендилска област проведе Областният кризисен щаб, председателстван от областния управител Катя Димитрова. Целта на засъданието бе обсъждане на разработения план за действие при временна закрила на територията на Кюстендилска област и указанията на Министерски съвет по отношение бягащите от войната украински граждани. Неговото предназначение е създаване на оптимална организация, координация и взаимодействие при възникване на риск от кризисна ситуация вследствие масово навлизане на чужденци, търсещ временна закрила на територията на областта. Същевременно, във връзка с писмо от вицепремиера и министър по ефективно управление Калина Константинова, Областна администрация-Кюстендил изпрати писма до общините относно предоставяне на информация за наличие спортни зали, общински и държавни бази, които могат да се използват при разселването на граждани от Украйна. Такава възможност има в общините Кюстендил и Дупница.

До 31.05.2022 г. всички настанени в България със статут на временна закрила трябва да бъдат разседели във вътрешността на сграната, в държавни или общински бази, като се допуска също и в хотели с една или две звезди. Цялостната организация на този процес ще бъде уточнена, като се изготви въпросник на три езика, който ще бъде публикуван онлайн. В процеса ще участват и анкетьори. Целта е да се установи кои от настанените лица ще напруснат страната или сами ще си намерят места за настаняване.

По време на заседанието на Областния кризисен щаб представителите на институциите докладваха за извършваните дейности по отношение пребиваването на багащите от войната украински граждани.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments