Начало

Област Кюстендил на предпоследно място по средна брутна месечна работна заплата

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на декември 2022 г. се увеличават спрямо края на септември с 0.2% и достигат 25.8 хиляди. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на работещите в сектор „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.8 и 13.3%. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.5% (до 7.0 хил.), а в частния сектор намаляват с 3.9% (до 19.0 хиляди). В края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са по-малко с 3.8% в сравнение с края на декември 2021 година. През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие . със 7.8%, като достига 1 251 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 727 лв., а за частния – 1 076 лева. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства с 18.0%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 15.1%, а в частния – с 19.4%. В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2022 г. област Кюстендил е на предпоследно място по показателя средна брутна месечна работна заплата.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments