ДупницаНачало

Обсъдиха тегленето на заем за преустройство на бившия Младежки дом

Обществено обсъждане за теглене на дългосрочен кредит от 708 883 лв. за съфинансиране на ремонта на Младежкия дом проведе община Дупница. Най-голямо перо е заложено в дейностите за СМР – 444 883 лв., както и доставка на съоръжения и оборудване 130 800 лв. Причината за искания кредит е за финансиране на частта от собствени разходи по проект „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“. Зам.кметът Олга Китанова обясни, че още в началото са дадени разяснения, че тези проекти ще имат съфинансиране. Дългосрочното финансиране ще бъде от Фонд за устойчиви градове, като подчерта, че това е фонда, на който са делегирани правата от Фонда на фондовете да финансира проекти за общини.

Предвидено е проектът да генерира приходи, така, че да може кредита да се изплаща без проблем. „Кредитът е поносим за изплащане“ посочи главният финансист Павел Петров. Той уточни, че срока на кредита е 180 месеца, с 30 месеца гратисен период за усвояване, при лихвен процент около 1,3 %, месечната вноска ще бъде 5000 лв., но ще се дължи след 3-тата година, когато изтече гратисния период.

Исторически музей-Дупница ще бъде единственото място на територията на общината, което ще даде възможност на жителите и гостите на града да се запознаят с експозиции – археология, етнография, зала за временни и гостуващи изложби и други. Отделно от това в проекта е заложено и зала за аудиовизуални презентации, която ще предоставя възможността на посетителите на музея да придобият знания чрез разработени аудиовизуални продукти-3D анимации, филми, холограмни модели и други. Към съпътстващата инфраструктура на Музея ще има детски образователен център, магазин за сувенири, кафе, като в рамките на дейностите ще се ремонтира и съществуващата ритуална зала, която ще бъде използвана като многофункционална зала за събития и ритуали.

Ако се работи паралелно по всички дейности би могло работата по ремонта да започне до края на годината каза зам.кмета Олга Китанова. До няколко седмици ще бъде обявена обществената поръчка, която ще е под условие, при осигуряването на средства, а за да бъде финансиран проекта е необходимо решение на ОбС за заема. Такова решение ще бъде гласувано на заседанието на ОбС през септември, след лятната ваканция.

Проектът и неговата реализация са важни за общината, тъй като сега няма място където да бъдат показани намерените през годините експонати посочи Емил Севдин, уредник в Историческия музей.

На общественото обсъждане присъстваха представители както на музея, така и на местните читалища. Председателят на НЧ „Ген. Георги Тодоров“ Стоян Ушатов изказа мнение дали е удачно да се финансира преустройство и дали няма да струва по-скъпо от нова сграда, той изрази опасения и от това, че по думите му не са правени проверки на здравината на въжетата на Младежкия дом от 30 години. От администрацията обясниха, че такава проверка е заложена в проекта, но не стана ясно ако се наложи да се прави ремонт и на тях дали ще има необходимите средства.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments