ДупницаНачало

Обсъждат бюджет 2023 на 21 август

Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Дупница за 2023 г. ще се проведе в 12,30 часа на 21 август. Рамката на бюджета ще бъде презентирана в заседателната зала на община Дупница. По време на обсъждането, всеки гражданин или организация може да прави предложения по бюджета.

Финансовата рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2023 година, общо по приходите и разходите на държавните и местни дейности, е в размер на 51 214 580 лева. Спрямо приетият първоначален бюджет за 2022 г. в размер на 43 403 465 лeва, това е увеличение със 7 811 115 лева.

Планиран размер на приходите от местни дейности е в размер на 10 842 500 лв , като е увеличен с 232 500 лв спрямо 2022 г., основно заради много доброто изпълнение на местните приходи през 2022 г. Към 30.06.2023 г. изпълнението на приходите от местни дейности е в размер на 56%, което, въпреки очакваните по-слаби темпове за постъпване на приходи в края на годината, дава увереност, че приходите ще бъдат изпълнени в планирания размер.

Към собствените приходи се планират и приходи от трансфери м/у бюджети /авансово финансирани програми от ЕС/ в размер на 950 000. Към момента инвестиционната програма /капиталови разходи/, за 2023 г. е в общ размер на 3 721 414лева. Допълнителни 771 000 лв от собствени приходи и трансфери за местни дейности /част от изравнителната субсидия/, са предвидени за текущи ремонти на инфраструктурата в града и в малките населени места.

В списъка с капиталови разходи са включени ремонтите по улици „Венелин“ и „Седма Рилска дивизия“, както и подмяната на водопровод по „Седма Рилска дивизия“, допълнителните средства за фасадата на бившия Младежки дом, предвиден е ремонт на кметствата в Дяково и Палатово, подмяна на дограма на кметството в Делян, 44 000 лв. пък са предвидени за възстановяване на тротоарна площ в центъра на с. Самораново, ремонт на детската градина в Самораново за малко над 20 000 лв., почистване на дере в с. Пиперево за 17 500 лв., доставка и монтаж на детски съоръжения за детската градина в Самораново, както и за детски площадки в Блатино и Червен брег, 21 000 лв. са предвидени за ремонт на обществени тоалетни в с. Бистрица, 15 000 лв., за ремонт на съблекални на стадиона в Крайници, 42 500 лв. за ограда на гробищния парк в с.Джерман. От текущите ремонти освен изкърпването на дупки са включени ремонт на кметство Грамаде, смяна на дограма на канцелария и пенсионерски клуб в с. Тополница, отводнителен канал в с. Дяково, изграждане на улично осветление в индустриална зона в с. Крайници – 15 000 лв. Разходите за социални, спортни и културни дейности, вкл. и помощите по решение на ОбС се планират да са:

30 000 лева по общинска програма “Инвитро”,

10 000 лв помощи по решение на ОбС за социално слаби жители,

20 000 лв за финансиране на даровити деца,

5 000 лв за годишна помощ на сираци в детска възраст,

100 000 лв за спортните клубове по общинска наредба,

250 000 лв целево за ФК “Марек 1915”,

30 000 лв целево за ВК „Марек – Юнион Ивкони“

80 000 лв за оркестри, ансамбли и фестивали /общински духов оркестър, мъжки хор “Св. Иван Рилски”, ФСГП “Ноктюрно”, международни фестивали/,

100 000 лв за общински културни мероприятия и празници през 2023 г. 30 000 лв субсидия за Фонд „Подкрепа на местни инициативи“,

30 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки в малки населени места.

Информацията за бюджета е качена на сайта на община Дупница в раздел “Бюджет и финанси”, Бюджет 2023.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments