ОбС Бобов дол не прие текущия финансов отчет на Медицинския център

На редовно заседание ОбС Бобов дол не прие текущия финансов отчет наМЦ 1 до края на месец юни тази година . Никой от ръководството на центъра не дойде на сесията, за да разясни пред съветниците финансовата справка за приходите и направените разходи, заради което местния парламент не гласува финансовия документ, и отложи тази част от докладната записка за следващо заседание. Председателят на ОбС Красимир Чаврагански поясни, че загубите на центъра са около 19 хил лв, от тях реалните загуби за полугодието са едва 1000 лв, а останалите 18 са лихви и такси от стари задължения.

Съветниците в Бобов дол приеха текущия финансов отчет на ХОСПИС-а в Бобов дол. Кметът на Общината адв. Елза Величкова апелира към директора на медико-социалното заведение д-р Екатерина Митова, да се настаняват с предимство хора, които са от Миньорската община.

По предложение на общинския съветник Ангел Дивячки, бе прието да бъде сформирана комисия от експерти и общински съветници, които да извършат проверка в МЦ и ХОСПИС-а. По този начин ще направи подробна справка на приходите и разходите в двете дружества, и ще се изяснят съпътстващите проблеми. Това от своя страна ще даде възможност да се съсредоточат повече усилия на местната власт за разрешаването на трудностите в МЦ и Хосписа.