ОбС Бобов дол помогна финансово на 10 жители в миньорската община

10 молби от граждани бяха одобрени от ОбС Бобов дол за отпускането на еднократна парична помощ с решение на местния парламент. Те ще получат различни суми, като най малката е 100 лв, а най голямата в размер на 500 лв. 2 150 лв е размера на общата сума, която ще бъде разпределена между одобрените кандидати,  отправили искане за финансова подкрепа. На редовното заседание, съветниците в Бобов дол разгледаха поотделно всяка една молба за финансова помощ, като сумите бяха гласувани за всеки индивидуално във зависимост от мотивираното искане и приложените документи, съгласно изискванията и критериите за отпускането на такива средства, приети от ОбС Бобов дол. 6 от заявленията за финансова помощ не бяха одобрени от местния парламент заради това, че кандидатите не отговарят на критериите и изискванията. Голяма част от подадените заявления са от хора, с тежки заболявания, които нямат достатъчно средства за могат да си купуват лекарствата и медицинските консумативи,  за да спазват назначената им лекарска терапия. Всяко едно заявление бе разгледано от комисиите към общински съвет, като местните парламентаристи одобриха само тези, които отговарят на изискванията за предоставянето на такива средства.