ОбС Бобов дол прие бюджет 2018

На първото си за тази година заседание, ОбС Бобов дол прие най важния документ, по който ще работи през настоящата година миньорската община. Входираният от кмета адв. Елза Величкова бюджет 2018, беше гласуван от местния парламент, като съветниците от партия ГЕРБ единствено бяха против, предложената финансова рамка и разпределените средства по пера и дейности. Приетия бюджет 2018 на Община Бобов дол е в размер на 6 428 502 лв. Приходите за местни дейности са в размер на 3 454 813 лв, а приходите за делегирани от държавата дейности в размер на 2 973 689 лв.Със свое решение съветниците в Бобов дол одобриха предложение на кмета за поемането на дългосрочен общински дълг, чрез финансов лизинг за закупуване на лек автомобил до 51 600 лв с ДДС за нуждите на ОбА. Срокът на погасяване е 60 месеца, като превозното средство ще бъде закупено след провеждането на обществена поръчка. Досега ползваният лек автомобил Опел Вектра е стар и амортизиран, за което са отделят не малко средства за ремонт и поддръжка. Освен това превозното средство не е икономично, заради което се увеличават и разходите за гориво. Общинските съветници в Бобов дол приеха и предложението за изменение и допълнение на общинската Наредба за пожарна безопасност, като гласуваха и Споразумение за сътрудничество между общините от сдружение „Рила Еко“.Местния парламент гласува и предложението на зам председателя на ОбС Елеонора Христова за избор на временна комисия за изработването на нов Правилник на работа на ОбС Бобов дол. В комисията бяха избрани трима съветници. Председател е Йорданка Димитрова от БСП, и членове Мая Спасова – ГЕРБ, и Илиян Илиев от БДЦ. Съветниците коригираха месечните възнаграждения и на 5 кметове на кметства. По 550 лв ще взимат кметовете на Мало село, Долистово, Бабино и Мала Фуча, а кмета на село Коркина ще се разписва срещу месечно възнаграждение от 520 лв. Общинския съветник от ГЕРБ д-р Борис Дашков предложи заплата на кмета на Коркина да бъде изравнена, като на останалите 4-ма кметове, но предложението не беше прието.