ОбС Дупница препоръча намаляване броя на леглата в общинската болница

В срок до 6 месеца управителят и прокуриста на общинската болница ще трябва да намалят леглата в лечебното заведение. Към този момент леглата са 185, трябва да бъдат намалени до 96, толкова колкото заплаща РЗОК в Кюстендил. Освен това до преместването в една сграда да се ограничат до минимум голяма част от разходите.

Фонд „Работна заплата“ и осигуровки трябва да станат до 60 % от общия разход. Отделението по ортопедия става 1-во ниво и част от хирургично отделение, 1-во ниво да стане отделението по акушерство и гинекология. Ще трябва да се проведе търг по Закона за обществените поръчки за избор на доставчик на електрическа енергия, предвижда се прекратяване на договорите за охрана и внедряване на видеонаблюдение, освен това ще трябва да се прекратят гражданските договори, които дублират дейност. Според мерките в одитния доклад трябва да бъде създадено санитарно звено, което да обслужва цялата болница. Заложени са и още мерки за намаляване на разходите. В дългосрочен план усилията трябва да бъдат насочени към преместване в сградата на Терапевричния блок. Според Комисията 5000 кв.м в санираната сграда са напълно достатъчни за 96 легла и икономически не е изгодно строителство на нов блок. От доклада става ясно, че за 2016 година през болницата са преминали 6800 човека.

Одитният доклад е изготвен от Димитър Крекманов, Станислав Павлов, Ивайло Шаламанов, Емил Христов и д-р Кирил Кирилов след решение на ОбС.

Кметът на община Дупница, инж. Методи Чимев посочи, че трябва да се мисли и за увеличаване на приходите, не само за намаляване на разходите.