ОбС Дупница регламентира неприсъствените заседания

Извънредното заседание на ОбС Дупница се проведе с дневен ред само от една точка – за гласуване на промените в Правилника за работа на ОбС.

Целта е да се даде възможност на съветниците да вземат решения както на място различно от залата на ОбС, така и по начин различен от присъствената форма предвид усложнената епидемиологична обстановка.

25 от общинските съветници са гласували „за“, един е гласувал „против“- Първан Дангов. Това съобщи зам.председателят Йонко Гергов, който води заседанието поради отсъствието на Костадин Костадинов, който пък е под карантина.

Така заседания вече ще могат могат да се провеждат от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници намиращи се на различни места.

За следващата сесия, която ще бъде неприсъствена и ще се проведе на 27 ноември към дневният ред от отмененото заседание на 30 октомври ще бъдат добавени още три докладни записки обясни зам.председателят на ОбС Йонко Гергов – предоставяне на още едно помещение на РЗОК в сградата на Старата поликлиника, прекратяване на конкурсната процедура за избор на управител на общинската болница и обявяване на нова, както и стартиране на процедурата по избор на съдебни заседатели.

Йонко Гергов обясни, че всеки от съветниците ще получи на електронната си поща докладните и бланка, в която да отрази гласа си, както и мотивите. След това те ще бъдат вписани в протокола от заседанието. Съветниците ще трябва да занесат бланките си в деловоството на ОбС на 27 ноември във времето от 10 до 16 часа.

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments