ОбС Дупница с писмо до три министерства заради кризата с ВиК Дупница

Писмо до МРРБ, МОСВ, Министерство на финансите, КЕВР, областен управител и депутатите от Кюстендилско изпратиха от ОбС Дупница. Предложението на декларация беше на Емил Гущеров и беше прието от колегите му в местния парламент на последното заседание на ОбС. В писмото се посочва, в най-скоро време, дружеството няма да може да обезпечава доставката на питейна вода за населението, отвеждането на отпадните води и пречистването им. Завишени са авариите, както по вътрешните водопроводни и канализационни мрежи, така и във водохващания и довеждащи водопроводи. Още по-критично е състоянието на Пречиствателна станция за отпадни води-Дупница. Съществува реален риск от авария и предпоставки за екологична катастрофа по поречията на реките Джерман и Струма. В писмото се припомня, че за периода януари 2021-юни 2022г.Кмета на общината и представители на различни групи от Общински съвет-Дупница са провели многобройни срещи, разговори, консултации с представители от изпълнителната и законодателната власт по темата. За съжаление, без никакъв реален резултат. В писмото се припомня и хронологията от приемане във ВиК асоциацията до настоящия момент.

Община Дупница се присъедини към Асоциация по В и К-Кюстендил през 2016г. За времето от тогава до днес не се случи реална консолидация. В и К-Дупница продължи да изпълнява дейността си на оператор на територията на Община Дупница, като я изпълнява и до настоящия момент. “Цените, с които дружеството оперира са определени с Бизнес-план от 2009 година. Това доведе до значителни финансови загуби, имайки предвид повишението на всички цени, ниво на работна заплата и осигуровки. Към момента задълженията на дружеството са почти 2 милиона лева. Вследствие на наложени запори, НАП събира 40% от инкасираните приходи, като останалите средства не достигат дори за изплащане на трудови възнаграждения. Няма никакви оперативни средства за материали, ремонти, горива, енергия.

През юни 2021г.в КЕВР бе входиран нов Бизнес-план с актуализирани цени за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води. До момента същият не е разгледан и одобрен, по неясни за нас причини. Вследствие на това дружеството изпадна в катастрофално финансово състояние” посочват общинските съветници. Чрез писмото те се надяват институциите имащи отношение да предприемат спешни мерки за излизане на ВиК от кризата, в която се намира. Писмото е подписано и кмета на община Дупница, Методи Чимев.

Припомням, че община Дупница има подадено заявление за напускане на ВиК Асоциацията, за да може община Дупница да търси варианти за решаване на проблема.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments