ДупницаНачало

ОбС Дупница с писмо до три министерства заради кризата с ВиК Дупница

Писмо до МРРБ, МОСВ, Министерство на финансите, КЕВР, областен управител и депутатите от Кюстендилско изпратиха от ОбС Дупница. Предложението на декларация беше на Емил Гущеров и беше прието от колегите му в местния парламент на последното заседание на ОбС. В писмото се посочва, в най-скоро време, дружеството няма да може да обезпечава доставката на питейна вода за населението, отвеждането на отпадните води и пречистването им. Завишени са авариите, както по вътрешните водопроводни и канализационни мрежи, така и във водохващания и довеждащи водопроводи. Още по-критично е състоянието на Пречиствателна станция за отпадни води-Дупница. Съществува реален риск от авария и предпоставки за екологична катастрофа по поречията на реките Джерман и Струма. В писмото се припомня, че за периода януари 2021-юни 2022г.Кмета на общината и представители на различни групи от Общински съвет-Дупница са провели многобройни срещи, разговори, консултации с представители от изпълнителната и законодателната власт по темата. За съжаление, без никакъв реален резултат. В писмото се припомня и хронологията от приемане във ВиК асоциацията до настоящия момент.

Община Дупница се присъедини към Асоциация по В и К-Кюстендил през 2016г. За времето от тогава до днес не се случи реална консолидация. В и К-Дупница продължи да изпълнява дейността си на оператор на територията на Община Дупница, като я изпълнява и до настоящия момент. “Цените, с които дружеството оперира са определени с Бизнес-план от 2009 година. Това доведе до значителни финансови загуби, имайки предвид повишението на всички цени, ниво на работна заплата и осигуровки. Към момента задълженията на дружеството са почти 2 милиона лева. Вследствие на наложени запори, НАП събира 40% от инкасираните приходи, като останалите средства не достигат дори за изплащане на трудови възнаграждения. Няма никакви оперативни средства за материали, ремонти, горива, енергия.

През юни 2021г.в КЕВР бе входиран нов Бизнес-план с актуализирани цени за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води. До момента същият не е разгледан и одобрен, по неясни за нас причини. Вследствие на това дружеството изпадна в катастрофално финансово състояние” посочват общинските съветници. Чрез писмото те се надяват институциите имащи отношение да предприемат спешни мерки за излизане на ВиК от кризата, в която се намира. Писмото е подписано и кмета на община Дупница, Методи Чимев.

Припомням, че община Дупница има подадено заявление за напускане на ВиК Асоциацията, за да може община Дупница да търси варианти за решаване на проблема.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments