ОбС Дупница с решение за отпадъците след 1 януари

Единодушно ОбС Дупница одобри споразумението за сътрудничество за съвместно възлагане на обществената поръчка с общините Бобов дол и Сапарева баня. Фирмата, която ще я спечели ще предоставя услуги по третиране на смесени битови отпадъци, включващи предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и предаване за обезвреждане на генерираните в трите общини отпадъци.