ОбС Сапарева баня взе решение за откриване на конкурс за избор на управител на ВиК “Паничище”


Избор
ът на нов управител се налага, тъй като съгласно Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества, договорите за управление са за срок от 3 години. Договорът на сегашния управител на ВиК „Паничище“ инж. Петър Василев вече е изтекъл. Съветниците гласуваха той да остане временно изпълняващ длъжността -управител на водното дружество, считано от 26 юни до провеждането на конкурса за избор на нов. Ще бъде формирана и 5-членна конкурсна комисия, като в състава й влиза и един общински съветник. След няколко предложения и гласувания, единодушно с 13 гласа „за“ Георги Попмихайлов от ПП „Обединени земеделци“ бе избран за член на комисията. Такива бяха исканията и на опозицията в ОбС, именно техен представител да бъде избран за член от състава на конкурсната комисия. Очаква се изборът на нов управител на ВиК „Паничище“ да бъде направен най- късно до края на годината. Междувременно бизнес-плана за развитие на дейността на общинското водно дружество от 2017 до 2021 година
все още не е утвърден от комисията по енергийно и водно регулиране. Припомняме, че цената на водата, заложена в плана поетапно трябваше се повишава и след 01.01. 2017 г. да се покачи с 50%, т.е от 46 ст .без ДДС да бъде променена на 69, 5 ст. за кубик.