Обща трудова борса се проведе в Дом на техниката в Дупница

На борсата присъстваха представители на 11 фирми, които заявиха общо 129 работни места. Освен местни фирми имаше такива и от други региони. Около 100 търсещи работа лица, които притежават различни специалности, умения и образование, бяха дошли да се запознаят с предложенията на участниците. Работодателите търсят мотивирани хора за работа в различни браншове, като металообработване, предоставяне на услуги, хотелиерство, транспорт,счетоводство, шивашкия бранш и други. В борсата участваха и представители на Министерството на отбраната в лицето на военно окръжие Кюстендил, които също обявиха свободни работни места. Общата трудова борса предоставя възможността за директен контакт на търсещите работа да се запознаят отблизо с предложенията от представените в борсата фирми, както и да преценят дали техните способности, желания и образование отговарят на условията на съответния работодател .
Срещата бе организирана за предна година от Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Благоевград и ДБТ- Дупница, като цели намаляване равнището на безработицата, чрез активна дейност на бюрото по труда с работодателите на пазара на труда.