Обществено обсъждане на изпълнението на бюджета и общинския дълг за 2016 г. на община Кюстендил

Общински съвет-Кюстендил организира обществено обсъждане на Изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил и състоянието на общинския дълг към 31.12.2016г.
Обсъждането е в изпълнение на Закона за условията и реда за съставяне ,обсъждане,приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кюстендил.В тази връзка председателя на Общински съвет-Кюстендил отправя покана към жителите на общината ,представители на бизнеса ,представителите на средствата за масово осведомяване,ръководителите на бюджетни звена ,неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 23 август от 17.30 часа в заседателната зала на общината.От Общински съвет-Кюстендил информират ,че всеки желаещ може да се запознае с материалите свързани с общественото обсъждане в сградата на общината или на сайта на общинска администрация.Гражданите имат възможност да отправят писмено,мнения,препоръки и въпроси в деловодството на общината или на сайта на Общински съвет-Кюстендил.