Обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджет 2016

Обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за миналата година ще се проведе днес. В 17 часа гражданите ще могат да получат информация за това как са изразходвани парите в бюджет 2016.

На годишния отчет за изпълнението на бюджета за миналата година могат да присъстват всички заинтересовани лица, които ще имат възможност да зададат своите въпроси, свързани с бюджета на община Дупница. Ще могат да получат информация какви пари за какво и кога са изразходвани. Материалите свързани с отчета за 2016г. са на разположение на интернет страница на Община Дупница, в раздел бюджет и финанси, подраздел бюджет 2017.