Общината в Сапарева баня не може да продължи с изплащането на еднократните финансови помощи за новородени поради липса на средства

Община Сапарева баня към момента няма възможност да изплаща еднократните финансови помощи за новородени в общината. В края на миналата година бяха осигурени средства от постъпили приходи от наеми на общински терени, с които Община Сапарева баня трябваше да разплати дължимите суми на правоимащите семейства. По 300лв., колкото е гласуваната от ОбС сума за новородено, са получили родители на родени деца през 2016 година. За останалите години назад, т.е за децата родени от 2013 включително до 2015, както и за няколко от 2016 година, средства към момента не могат да бъдат осигурени-обясниха от общинската администрация. Изплащане на еднократната финансова помощ за тези, който не са я получили може да започне при условие, че има преизпълнение на общинския бюджет или при новопостъпили приходи, които да бъдат насочени за изплащането на дължимите суми- посочиха още от Общината.