Община Бобов дол отдава на концесия три водоема и един язовир!?

Откриване процедура за започване на подготвителни действия за предоставяне на общинска концесия на водоеми и язовир в землищата на селата Шатрово, Мламолово, Големо село и Голем Върбовник подготвя ръководството на община Бобов дол. В Общинска администрация, вече има постъпили инвестиционни намерения от физически лица към водните обекти. За откриването на процедурата е необходимо решение на Общински съвет. Затова от ръководството на община Бобов дол вече са депозирали в деловодството на местния парламент докладна записка за обсъждане на инвестиционните намерения. От посочените водни обекти най голям е язовирът край Големо село село в местността „Дренов дол“, който е с площ от близо 80 декара. Малко над 46 дк е водоема в село Шатрово, който се намира в местността „Герена“.

24 дк е водоема край село Голем Върбовник в местността „Селскостопански двор.“ Най малък по площ е водоема край Мламолово в местността „Ибрамица“ разположен на територия от близо 5 декара. Припомням, че през месец юли на миналата година ОбС Бобов дол прекрати концесията на микроязовира край Големо село. През 2005 година той бе предоставен на концесия, за което бе сключен договор за ползване за срок от 15 години. За имота който е публична общинска собственост концесионерът незаплащаше годишната концесионна вноска, което бе и основната причина на общинското ръководство за развалянето на концесията.