Община Бобов дол продава МПС останали от дома за деца в Горна Козница

Община Бобов дол има намерение да продаде МПС останали от затворения дом за душевно болни деца в село Горна Козница. Три са общо превозните средства, двe от тях са от марките „Жук“ и „ВАЗ“, а третото превозно средство е микробус „Пежо“. Автомобилите не са годни за употреба, и не са карани през последните близо 10 години. След затварянето на дома за деца в Горна Козница те са предадени на Община Бобов дол на отговорно пазене, и сега намират в гаража на ОП „ЧОБ“ . На последното заседание съветниците в Бобов дол взеха решение превозните средства да бъдат включени в излишъка от годишната инвентаризация, след което да бъдат предприети и подготвителните процедури за продажба на превозните средства. Предстои лицензиран оценител да определи стойността на движимото имущество, след което се предвижда да бъде проведен и публичен търг за продажба на старите и негодни за употреба МПС. В случай, че никой не се яви търг, автомобилите ще бъдат предадени за вторични суровини.