Община Бобов дол стартира данъчната кампания за 2018 година

От началото на месец февруари в Бобов дол стартира данъчната кампания през новата 2018 година. От администрацията напомнят, че всички задължени лица могат да платят своите налози- данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, както и данъка върху МПС . От администрацията уточниха, че данъците в Общината не са променяни, като размера е същия от миналата година. Лицата, които платят данъчните си задължения до края на месец април, ще може да ползват предвидената в закона 5 % отстъпка.Припомняме, че от месец ноември на миналата година,  община Бобов дол събира и таксите за смет от 2016 година. Задълженията ще се събират на въз основа на наредбата от 2015-година, след като наредбата  за 2016-та   бе обжалвана,  и в последствие отменена от ВАС.