Община Бобов дол с намерение да ремонтира главен водопровод

Община Бобов дол стартира процедура за избор на изпълнител за реконструкция и ремонт на главен водопровод, като прогнозната стойност на обществената поръчка е близо 1млн и 830 хил лв без ДДС. Процедурата ще бъде проведена под условиe , тъй като община Бобов дол няма толкова средства за реализирането на СМР. Затова е отправено искане за отпускане на средства от МРРБ. Докато бъде получен отговор, от общината ще проведат процедурата за избор на изпълнител, за да не губи време, в случай че парите бъдат отпуснати от министерството. При неосигурено финансиране възложителят и изпълнителя на поръчката може да поискат прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от неговото сключване.Главният водопровод от дюкера на яз. „Дяково“ до 200 куб резервоар край Мало село е стар и амортизиран, често стават аварии, заради което Бобов дол и селата в Миньорската община остават без вода в чешмите. Дължината на захранващия водопровод е близо 2 км, като реконструкцията и ремонта по обявената поръчка е разделена на два етапа.До 11 юли е срока за получаване на оферти, като ден по късно ще бъдат отворени и направените ценови предложения от кандидатите заявили участие в обществената поръчка.