Община Гоце Делчев и през тази година продължава да привлича млади лекари

И през тази година продължава активната работа на общинското ръководство в Гоце Делчев по привличане на млади лекари, които да останат на работа в МБАЛ „Иван Скендеров“.

За целта, от няколко години в общината е създаден специален фонд за подпомагане на специализанти, които след това имат ангажимента да работят в МБАЛ „Иван Скендеров“ в Гоце Делчев. Към момента лекарите–специализанти, които са подпомагани по тази програма, са осем. Целта на общината е да обезпечи по този начин кадрово болницата, в която се лекуват хора не само от нашата, но и от общините Гърмен, Сатовча и Хаджидимово. Лекарите–специализанти са подпомагани от община Гоце Делчев с по две минимални заплати всеки месец. Те пък от своя страна са длъжни да работят най-малко 5 години в гоцеделчевската болница. Предоставят им се и общински жилища или общински парцели, за да си построят домове.