Гоце ДелчевНачалоОбщество

Община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект „Община Гоце Делчев с грижа за хората с увреждания и в неравностойно положение“ със срок за изпълнение 10 месеца – от 01.12.2019 г. до 01.10.2020 г

Стойността на проекта е 97 791,50 лева, от които 83 122,78 лв. европейско и 14 668,72 лв. национално съфинансиране.

Проектът „Община Гоце Делчев с грижа за хората с увреждания и в неравностойно положение“ се финансира 100 % по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот, чрез осигурен устойчив достъп до интегрирани услуги за социално включване в общността на лица с увреждания, хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск в община Гоце Делчев. Целевата група на проекта обхваща 22 лица. В рамките на 8 месеца на лицата от целевите групи ще бъдат осигурени почасови услуги от личен асистент за задоволяване на ежедневните им потребности и осъществяване на комунално-битови дейности, подкрепа и консултиране във връзка с задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, достъп до социални, културни, образователни и други услуги в общността, осъществяване на контакти и социално включване в живота на общността.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments