Община Гоце Делчев ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

Община Гоце Делчев за поредна година ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“. Тази година тя ще се проведе на 16.09.2017 г. /събота/ от 8:00 часа. Общинска администрация Гоце Делчев ще се включи активно в кампанията, като служителите ще почистят зелени площи и места за отдих в града. Всеки може да се включи в инициативата и така с общи усилия да направим още по-чисти дворовете, тротоарните площи пред домовете ни, около училищата, близкия парк, градинка, място за отдих, детска площадка и други места на територията на гр. Гоце Делчев и населените места в общината. Събраните в чували отпадъци ще се извозват своевременно от фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване. Призивът ни към всички, които ще подкрепят инициативата и ще се включат в почистването е, отпадъците да бъдат оставяни до контейнерите за битов отпадък, ако в самите тях няма място.