Община Дупница все още не е разплатила зимното поддържане

Към настоящия момент от община Дупница все още не са разплатени всички дължими суми към фирмата-изпълнител за снегопочистване. Сумата, която е изразходвана за сезон 2021/2022 година е в общ размер на 276 405 лева за поддръжката на градската мрежа, общинските пътища и извънградската улична мрежа в рамките на населените места, както и по Републиканските пътища. Това отговориха от община Дупница след наше запитване по достъп до обществена информация. От страна на община Дупница не е констатирано неизпълнение на поетите задължения от фирмата изпълнител, съгласно клаузите по договора поради което санкции и неустойки не са налагани.

За сравнение през предходния зимен сезон 2020/2021 година изразходваната сума е 215 690 лв или с 60 715 лв. по-малко от последния сезон.

От отговора на община Дупница става ясно, че към настоящия момент и за този сезон не са разплатени всички дължими суми, но погасяването им се осъществява в срок съгласно сключено Споразумение между страните за разсрочено плащане.

Последните две зими бяха сравнително меки и без продължители снеговалежи.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments