ДупницаНачало

Община Дупница започва изпълнение на социален проект

Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Грижа в дома в Община Дупница“ на стойност 1 250 369.64 лв., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Европейското финансиране за бюджета на проекта е в размер на 70 % и е на стойност 625 184. 82 лв., а националното съфинансиране в размер на 30 % е на стойност 267 936. 35 лв., за периода от 14.03.2023 г. до 14.04.2024 г.

Проектът предвижда предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. Дейностите ще обхванат минимум 234 лица, представители на целевата група – възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Целта на проекта е за лицата с увреждания и възрастните хора ще бъде осигурена подкрепа, чрез реализиране на следните дейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите, предоставяне на лицата от целевата група на информация, относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със специалисти при необходимост.

Осъществяването на тези дейности ще бъде реализирано чрез сформиране на екип от специалисти, които ще предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги в зависимост от индивидуалните нужди на лицата, идентифицирани на база извършена оценка на потребностите.

Предоставянето на услугите започва от 14.04.2023г и ще продължи 14.04.2024 г., като услугите са напълно безплатни. Адрес на офиса за подаване на документи: гр.Дупница, жк. „Дупница“, бл.8А, тел. за връзка: 0876 321 066. Необходими документи за кандидатстване: лична карта за справка  и медицински документ.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments