Община Дупница обявява гроздоберския сезон за открит

 

Гроздоберната кампания в населените места в община Дупница започна. За старта на кампанията има издадена заповед от кмета инж. Методи Чимев. Кампанията по прибиране на гроздето ще започне с беритба на ранните винени и десертни сортове и трябва да продължи с другите винени сортове при достигане на необходимата технологична зрялост. С цел създаване нормален ред по време на беритбата, се забранява влизането в лозовите масиви преди 06:00 часа и след 19:00 часа, преминаването на граждани през чужди лозови масиви, без разрешение от собствениците, както и предоставяне или вземане на гроздова продукция без издаден придружителен или отчетен документ. В издадената заповед се забранява също допускането в лозовите масиви на малолетни и неполучили надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда” непълнолетни сезонни работници. Заповедта е сведена до знанието на кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Община Дупница, които имат задължението да информират местното население и началника на РУ Полиция-Дупница за сведение и изпълнение.

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments