ДупницаНачало

Община Дупница: Предприели сме всички действия свързани с отпадъците на АМ “Струма”

Във връзка с изнесената информация от Върховна административна прокуратура за констатирани данни за извършено престъпление, свързано с нерегламентирано струпване на отпадъци под моста на АМ “Струма” от Община Дупница заявявиха: “Зачитаме върховенството на Закона, като в своите си действия винаги сме се ръководили от него. Предприетото по конкретния казус е съобразено, както със законовите норми, така и с указанията и предписанията дадени от компетентните институции, като е взето предвид, че собствеността на суровините не принадлежи на Община Дупница. С ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ Е УСТАНОВЕНО, ЧЕ СЪЩИТЕ ИМАТ СОБСТВЕНИК И ТОЙ Е “ФЕНИКС ДУПНИЦА” ООД.

И преди възникването на пожара, засегнал АМ “Струма”, Община Дупница е предприела действия по предотвратяване складирането на отпадъци в района, извършени са проверки, водени са редица дела, включително касаещи и собствеността на същите.

Община Дупница е предприела всички действия по почистването, като освен фактическото премахване на суровините, почистването предполага и предварителни действия съобразно Закона, които се извършват и в момента.

Община Дупница заявява готовност, както и досега да съдейства на органите и всички институции по разрешаването на казуса.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments