ДупницаНачало

Община Дупница продава репатриращия автомобил/паяк/?

На 29 февруари се събира ОбС Дупница. В дневният ред на заседанието са включени 12 докладни записки. ОбС ще разгледа предложението на общинският съветник Николай Табаков за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на ОбС Костадин Костадинов.

Освен това ще се разгледа предложението за продажба на паяка, който вече няколко месеца не работи. Резултата за периода септември 2019 – месец май 2023 е загуба в размер на 104 875, 09 лв. – разход за Община Дупница по повод поддръжката и експлоатацията на паяка. От справката става ясно, че за 2023 година приходите от такси от експлоатацията на паяка са едва 628 лв. при разходи за заплати, гориво,застраховки, каско, данък в размер на 16 363 лв. Единствено през 2020 година паяка е донесъл приход над 10 000 лв. При приход от малко над 7000 лв., през 2022 година, разхода е бил 53 339 лв. Изготвената пазарна оценка е 94 800 лв. Автомобила беше закупен за малко над 100 000 лв. през 2019 година.

ОбС ще гласува и предложение за кандидатстване с проект към фонд Социална закрила. максималния размер на финансирането от фонда е 45 000 лв. с ДДС, предвижда задължително съфинансиране от Община Дупница в размер на 10 % от общия бюджет на проектното предложение. Предвижда се закупуването на автомобил за ползване от Дневен център за деца с увреждания, който е на територията на ДГ „Калина“. Ще се гласуват и предложения за отдаване под наем на помещения в Спортната зала.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments