ДупницаНачало

Община Дупница спечели проект за техническа помощ за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма „Развитие на регионите“

Община Дупница спечели проект „Техническа помощ за Община Дупница за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма „Развитие на регионите“.

Проектното предложение е с продължителност 6 месеца и е на обща стойност 175 400 лв. Проектното предложение на Община Дупница цели участие на представители на общината в специализирани обучения, програми за обмен на опит и добри практики, семинари, работни групи и др., за повишаване капацитета на служителите във връзка с предстоящия програмен период, свързан с успешното участие в изпълнението на Програма “Развитие на регионите” 2021-2027 г. Договорът между кмета инж.Методи Чимев и Управляващия орган на ОПРР е вече сключен.

Освен това Община Дупница предвижда закупуване и доставка на компютри (хардуер и софтуер) и/или на ИТ оборудване в т.ч. периферна техника, печатащи, копиращи и сканиращи устройства, специализирано компютърно оборудване и др. за обезпечаване на работата на структури и отделни лица, отговорни за подготовка и изпълнение на проектите по ПРР 2021 – 2027 г. Повишаване нивото на образованието и обучението на служители на Община Дупница е продиктувано от конкуренцията в икономически и социален аспект при усвояване на финансов ресурс и в национален мащаб, и на ниво ЕС.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments