ДупницаНачало

Община Дупница с нов краткосрочен кредит

ОбС Дупница разреши на община Дупница да ползва нов овърдрафт кредит от 500 000 лв., които се насочват към неотложни разходи през годината. Такъв кредит общината взима за поредна година. Ивайло Петров поиска да се прилага отчет за изразходваните средства, на което зам.кмета на Олга Китанова обясни, че няма как да се представя такъв списък, тъй като с тези пари се оперира през цялата година.

С решение на ОбС беше актуализирана сумата за капиталови разходи, с малко над 400 000 лв., което предизвика въпроса за обектите и сроковете по тях. Средствата се насочват към довършване на ул. „Орлинска“, за която стана ясно, че до края на годината трябва да бъде завършена, насочват се пари за водопроводите към трите села Яхиново, Самораново и Крайници, за помощното игрище при ст. „Бончук“, намаляват се парите за сондажа в с. Бистрица, тъй като той все още не е започнал, като се очаква старта на дейностите да започне в рамките на тази година.

По отношение на бъдещия сондаж за минерална вода в с. Бистрица, който се забави във времето стана ясно, че все още текат съгласувателни процедури с „Басейнова дирекция“. Оказва се, че „Басейнова дирекция“ приема процедурата като вече добит сондаж, а в случая става дума за започване на проучвателен сондаж. Как ще приключи сагата не е ясно.

Припомням, че вече няколко години не може да се стартира сондажа за минерална вода. Има избрана фирма и сключен договор, но процедурата се бави.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments