ДупницаНачало

Община Дупница тегли кредит от 500 000 лв.?

500 000 лв. краткосрочен общински дълг смята на поеме община Дупница. За това ще се иска решението на ОбС.

В докладната записка, кметът на община Дупница Методи Чимев посочва, че в края на месец юли предстои окончателното погасяване на поет през 2019 г. от община Дупница краткосрочен овърдрафт кредит. Използването на този финансов инструмент за поемане на неотложни и спешни разходи от Община Дупница се оценява като положително и необходимо. Във връзка с необходимостта от продължаване действието на финансовият инструмент – овърдрафт кредит, с цел текущо финансиране на предоставяните от община Дупница публични услуги е необходимо да се предприемат навременни действия по процедурата за приемане, договаряне, вписване и отпускане на овърдрафт кредита се допълва в мотивите на градоначалника.

Предлага се максимален размер на краткосрочния дълг 500 000 лв. със срок на издължаване до 12 месеца, погасяването ще става със собствени средства от местни приходи. В докладната записка се посочва, че поемането на краткосрочен кредит в размер на 500 000 лв. е предвидено в приетият Бюджет на Община Дупница за 2020 г. и няма да окаже допълнително влияние върху предвидените средства по обслужване на дълга. Докладната записка ще бъде гласувана на заседанието в края на следващата седмица.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments