Община Дупница тегли нови кредити през 2018 година

Предвидено е поемането на нов дългосрочен дълг от фонд „ФЛАГ“ в размер на 500 000 лв., основно за авансови междинни плащания по проекти и 500 000 лв. нов краткосрочен овърдрафт кредит. Това става ясно от публикуваната в сайта на община Дупница обобщена информация за проекто-бюджета за 2018 година. Плащанията по поетия общински дълг през 2018 година са по облигационния заем в общ размер на 592 500 лв., 80 000 лв. по ЕСКО договор и 500 000 лв. плащания по краткосрочен овърдрафт. Общественото обсъждане ще бъде от 17.30 часа на 10 януари.