ДупницаНачало

Община Дупница търси изпълнител за цялостната подмяна на уличното осветление в 6-те големи села.

Община Дупница обяви обществена поръчка за изпълнение на строително- монтажни работи по въвеждане на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция и интелигентно управление на система за улично осветление на шестте големи села – Яхиново, Червен брег, Крайници, Самораново, Бистрица и Джерман . Прогнозната стойност на дейностите е 915 747 лв. без ДДС.
При
помняме, че средствата в размер на 1, 3 милиона лева са от т. нар “Норвежка програма”, по която община Дупница кандидатства още преди преди Covid пандемията, и заради която беше забавено разглеждането на документите и проектите. От общата стойност на проекта- 110 хил. лева са собствено участие. Иначе поръчката предвижда подмяната на осветителните тела в 6-те села с LED-осветление, заложена е и автоматизация. Изпълнителят, който ще бъде избран ще поеме дейностите по направа на фундаментите на стълбовете, кабелни трасета, монтаж на осветителни тела, както и табла за управление на интелигентната система за уличното осветление. Включват се и монтажните работи по възстановяване на тротоарна настилка.
С реализирането на проекта, селата ще имат нормално улично осветление, ще се подобри енергийната ефективност, а Общината ще намали енергийните си разходи за осветление на улици. Срокът за изпълнение на обществената поръчка се оферира от участника, но не може да бъде по-дълъг от 180 календарни дни. Оферти за участие от кандидати ще се приемат до 13 април включително.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments