Община Дупница търси нови наематели за общински жилища

прием на документи за наематели за общинските жилища стартира Община Дупница. Към момента свободните апартаменти са един двустаен и два тристайни, а подаването на документите е със срок до 2 януари 2020 година. 9-членна комисия, в която влизат 5 общински съветници и 3 служители от администрацията и представител на НПО ще определи класирането, както и резервите.
Сред условията към кандидатите са : да нямат собствено жилище, вила или друго годно за живеене място, не са прехвърляли имоти за живеене в последните 10 години, нямат имот, който е предназначен за жилищно или вилно строителство и други.
Необходимите документи, които се входират в деловодството на администрацията са: удостоверение за извършени сделки с имоти от Служба по вписвания за 10 години, служебни бележки за доходоите през миналата година от трудово или служебно правоотношение, а при наличие на други доходи – копие от данъчна декларация, удостоверение за получаване/неполучаване на детски и социални надбавки от Дирекция социално подпомагане, копие от решение на ТЕЛК (ако има такова).
Наемната месечна цена е 1,50 лв/кв.м. След заседание на комисията, ще бъде определено и класирането

Коментар