Община Дупница търси управител на приюта за кучета

Община Дупница обяви конкурс за възлагане управлението на общински приют за безстопанствени кучета към Община Дупница. Кандидатите трябва да внесат в деловодството на администрацията мотивационно писмо за участие, документи за завършено висше  образование, специализации и квалификации (при наличие на такива), медицинско свидетелство, включително заверено от психиатър, свидетелство за съдимост и автобиография. Крайният срок за подаване на документите е 17 часа на 27 октомври 2017 година. Назначаването на управител е едно от предписанията дадени на община Дупница от ОБДХ.