Община Дупница търси фирма за сметосъбиране и сметоизвозване за 1 година

Обществена поръчка за избор на фирма, която да извършва дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване обяви община Дупница. 820 000 лв. е стойността на обществената поръчка за събиране и транспортиране на битови отпадъци, строителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване. Изпълнителят ще трябва да осигури минимум 1500 броя метални контейнери тип „Бобър“. Срокът на договора ще бъде 1 година. Според изискванията посочени в документацията изпълнителят е длъжен да поддържа контейнерите в изправност и добър външен вид, и наред с още 9 изисквания трябва да се почиства територията около контейнерите за отпадъци непосредствено след обслужването им. Не е ясно какво налага търсенето на фирма за почистване, след като миналата година беше сформирано предприятие ПОТОП, в дейностите на което беше записано, че след изтичане на договора с фирмата, която сега извършва дейностите, именно общинското предприятие ще извършва сметосъбирането и сметоизвозването. 5 годишния договор изтича в края на август. В общинското предприятие трябва да работят 170 човека, а като част от дейностите са и извършване на снегопочистване, миене и метене на улици, почистване на речните корита, извършване на дейностите по маркировката и др.