Община Дупница финансира със собствени средства ремонта на Джамията

Община Дупница е в процес на провеждане на процедура по договаряне за първи етап от ремонта на Тюрмето или Джамията. Той предвижда цялостна реконструкция на покрива на сградата, за да се предотвратят течовете.

След като община Дупница няма отговор от Посолството на САЩ в България, от където се очакваше финансиране за ремонта, община Дупница сама ще финансира част от ремонта. Ще се премине на пряко договаряне с лицензирана фирма, която да го извърши. Изпратени са оферти до 3 фирми. Засега отговор има от две, предстои да направят оглед за изпълнението на поръчката. Прогнозната стойност на КСС е 63 512,30 лв. без ДДС. Парите ще бъдат осигурени от бюджета на Община Дупница. В този първи етап трябва да бъде ремонтиран изцяло покрива на сградата, включително и подменени керемидите. По този начин ще се спрат течовете, които нанасяте сериозни щети. В момента покрива на сградата прилича на малка гора, а проблема със сградата е от години. Максималният срок, в който избраната фирма трябва да поправи покрива е 2 месеца.